Địa chỉ: 326/8 Đường Huỳnh Thị Hai, Khu phố 8, Quận 12, Hồ Chí Minh 71420
Cart
0

Hệ thống tưới nhỏ giọt

 Đầu tưới nhỏ giọt -17%
 Dây PE 3ly -29%
 Dây PE 16 ly -20%